LET OP !!! U heeft javascript uitgeschakeld staan in uw browser,
om deze site volledig te kunnen benutten dient u javascript aan te zetten.
Of maak gebruik van een andere browser, wij bevelen Google Chrome aan.

Verfstift Lakstift Reparatiestift

Heeft u een (kleine) beschadiging of kras op het folie van uw kozijn? Geen nood, met de verfstift kunt u het kunststof kozijn bijwerken en de kras zo goed als onzichtbaar maken.

Reparatie lak verstift voor het dekkend inkleuren , repareren en bijwerken van krassen, pitten en lichte beschadigingen op houten, metalen  en kunststof oppervlakken. Te gebruiken in hoeken en lasnaden, randen naden en kleine scheuren. Zowel binnen als buiten te gebruiken, sneldrogend. .
 
 
Eigenschappen:
 • Sneldrogend, voor binnen en buiten.
 • Makkelijk doseerbaar. Eenvoudig verwerkbaar.
 • Goede hechting, hoge dekkracht.
 • Gepigmenteerde lak op acrylbasis.
 • Bestand tegen uv-licht. Kleurvast.
EU 2004/42IIIB/e(840): <840g/L VOC
 
Verwerking:
 • Aanbevolen verwerking: bij 18-25°C en 55-65% relatieve luchtvochtigheid
 • Stofdroog: na ca. 1-2 minuten
 • Handvast: na ca. 2-5 minuten (afhankelijk van kamertemperatuur en laagdikte)
 • Lichtechtheid: goed
 • Weerechtheid: goed
 • Opslag: minstens 2 jaar (in originele gesloten verpakking en bij kamertemperatuur).

Beschikbare opties:

kleur:

Uw prijs:
€ 16,95

incl btw

verfstift

Aantal:

Gebruiksaanwijzing:

Het te behandelen oppervlakte moet stof-, vet- en siliconenvrij zijn. De werkomgeving moet vrij zijn van stof.


De stift voor ieder gebruik voor ca. 30 sec tot enkele minuten goed schudden. Met de dop erop !

Bij koud weer wat langer schudden en stift mogelijk wat opwarmen door deze te wrijven tussen de handen. Niet bij radiatoren of andere warmtebronnen houden. De roerkogels, het metalen balletje in de stift die de verf omroert, moeten duidelijk hoorbaar zijn en soepel rondrollen. Als de verf nog niet goed geschud is dan is deze stropiger en rollen de kogels niet of minder en zullen ze weinig geluid maken.

Niet schudden zonder dat de dop goed is vastgeklikt op de verfstift !


De verfstift dient voor gebruik eerst ontlucht te worden.

In de stift kan door invloeden van buitenaf (zoals warme temperaturen) een lichte overdruk worden opgebouwd. Na de stift goed geschud te hebben, neem de dop van de stift, en leg deze apart. Houdt de verfstift met de punt naar boven gericht in een doekje of keukenpapiertje en bedek de punt zodat er geen verf langs kan druipen. Even licht knijpen in P en de stift wordt hoorbaar ontlucht.


De stift met de punt naar beneden toe houden om de punt te activeren.

Door voorzichtig te knijpen in het gedeelte gemarkeerd met een P aan de voorzijde van de lakstift en de punt wordt langzaam met lakverf gevuld. Eventuele overvloedige lak afvegen aan een doekje of papiertje. Verf gaat lastig uit kleding !

De stiftpunt in een vlakke hoek (ca. 45°) onder lichte druk op het te bewerken oppervlakte plaatsen. Het stiftventiel opent zich en de lak vloeit langzaam gedoseerd en voortdurend door de verfstift tip heen over de kras of beschadiging. Als de verf niet direct goed hecht, wacht dan een 5 tal minuten voordat u een volgende laag aanbrengt. Beter is te werken met meerdere dunne laagjes, dan een enkele dikke laag.


Vermijd tijdens het gebruik het knijpen in de stift.

Dit kan tot ongecontroleerde lakvloeiing leiden. Indien er niet genoeg verf uitkomt eerst weer even de stift uitknijpen en in het doekje laten lekken. Door lichtjes pompend te drukken op het P gemarkeerde gedeelte loopt de verftip goed vol met verf en dan kan het overtollige afgeveegt worden in een papiertje. Niet schudden met de stift als er geen dop op zit !

Door de vorm van de punt kunt u ook zeer goed op moeilijk bereikbare plaatsen, zoals hoeken, naden, en nauwe ruimtes nauwkeurig werken. Ook verschillende streepbreedtes zijn eenvoudig te maken.

Aangedroogde punten kunnen in een ethanol verbinding worden uitgewassen. Indien de stift voor langere tijd niet gebruikt wordt of bij pigmentafscheiding in de punt, dan een nieuwe punt nemen of de stift weggooien.Veiligheidsadvies:

 • Licht ontvlambaar.
 • Irriterend.
 • Van ontstekingsbronnen verwijderd houden - niet roken.
 • Dampen niet inademen.
 • Alleen in goed geventileerde ruimtes verwerken.
 • Buiten bereik van kinderen houden.

Afvalverwijdering:

 • Lak niet in gootsteen werpen.
 • Verpakkingen met huisvuil meegeven.
 • Kleur- en lakafval, inleveren bij chemisch afval.
 • Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke afvalverwerking in uw gemeente.

Samenstelling:

 • Beschrijving: Acrylaat-lak.
 • Classificatie conform: Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

EG-nr.

CAS-nr.

EU-nr.

REACh-nr.

Chemische naam.

Klassificatie // Opmerking

gew-%

204-658-1

123-86-4

607-025-00-1

918-668-5

64742-95-6

649-356-00-4

01-2119485493-29-xxxx

n-Butylacetaat

Flam. Liq. 3 H226 / STOT SE 3 H336 / EUH066

01-2119455851-35-xxxx

Koolwaterstoffen, C9, aromaten

STOT SE 3 H335 / STOT SE 3 H336 / Asp. Tox. 1 H304 / Aquatic Chronic2 H411 / Flam. Liq. 3 H226 / EUH066

50 < 100

7 < 10

201-159-0

78-93-3

606-002-00-3

01-2119457290-43-xxxx

butanon

Flam. Liq. 2 H225 / Eye Irrit. 2 H319 / STOT SE 3 H336 / EUH066

7 < 10

236-675-5

13463-67-7

022-006-00-2

01-2119489379-17-xxxx

titaniumdioxide [in poedervorm, bevattend: 1 % of meer deeltjes met een aerodynamische diameter groter dan of gelijk aan 10um)

Carc. 2 H351

3 < 5

203-603-9

108-65-6

607-195-00-7

01-2119475791-29-xxxx

2-methoxy-1-methylethylacetaat

STOT SE 3 H336 / Flam. Liq. 3 H226

3 < 5

Inoutic kunststof kozijnen zijn vervaardigd van hoog slagvast hard PVC.
Van dit kunststof worden zeer duurzame kozijnen, ramen en deuren vervaardigd.
Omdat er wettelijk geen langere garantie gegeven mag worden dan 10 jaar
is Inoutic zich hieraan verplicht te houden met de kunstof kozijnen.
De levensduur van kunststof ramen, deuren en schuifpuien kan echter de 30+ jaren met gemak overstijgen. Kunststof is niet alleen een zeer goed alternatief voor het milieu mbt de traditionele houten of aluminium kozijnen, de kozijnen vereisen ook zo goed als geen onderhoud.
Af en toe eens een doekje eroverheen trekken en eens in het half jaar een beetje kruipolie in de scharnieren en uw kunstof raam of deur is weer zo goed als nieuw. Tevens kan er een houtnerfstructuur op het profiel worden toegepast zodat uw kozijnen toch de tradionele en warme look van houten kozijnen behouden. Profielen hebben een 5-kamer systeem en zijn voorzien van een stalen doorlopend ijzeren frame.
Inoutic kunststof kozijnen voldoen aan de wettelijk gestelde veiligheidseisen en zijn optimaal geluids, warmte en inbraakwerend.
Uw winkelwagen is leeg!

De voordelen van kunststof kozijnen:

 • Onderhoudsarm.
 • Klassieke en eigentijdse kleuren.
 • Eenvoudige en solide montage.
 • Kleurvast en weerbestendig.
 • Milieuvriendelijk.
 • Nooit meer schilderen.
 • Lange levensduur.
 • 10 jaar garantie.
  Inoutic Kunstof Kozijnen

Keurmerken:

© 2006 - 2024 Webdesign @kkghnl
Op al onze producten, diensten en leveringen zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Om je de beste winkelervaring te kunnen bieden maken wij gebruik van cookies
-->